สังคม ชื่นชม เด็ก 2 พี่น้องยอดกตัญญู เลือกจะช่วยพ่อแม่ทำงาน แทนการเที่ยววันเด็กแห่งชาติ ขณะที่โรงเรียนเตรียมจัดกิจกรรมล่วงหน้าให้เด็กในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสจำนวน มาก

หลังจากที่แม่ของ น้องเฟิร์น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ น้องฟ้า นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านสุชน ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้ไปรับจากโรงเรียนกลับบ้านด้วยรถซาเล้ง เมื่อถึงบ้านเด็กทั้ง 2 คน จะช่วยพ่อแม่ ทำงานบ้าน ล้างจาน หุงข้าว ที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว รวมไปถึงการคัดแยกขยะที่พ่อและแม่ได้ไปหามาไว้ โดยใช้เวลาคัดแยกราวกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน

ถือ เป็นความเก่งที่เด็กในวัยเดียวกันหลายคนขาดหายไป โดยเด็กทั้งสองจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ อยู่กับงานที่เลี้ยงครอบครัว และเมื่อใกล้ถึงวันเด็กปีนี้ คำตอบเดิมของเด็กทั้งสองคนการช่วยพ่อกับแม่ทำงาน ไม่ยอมที่จะไปเล่นสนุกตามงานกิจกรรมต่างๆ แม้ในใจก็ต้องการเล็กๆ อยู่ก็ตาม

นางจริยา ซึ้งสุนทร อำนวย การโรงเรียนบ้านสุชน เปิดเผยว่า น้องเฟิร์นและน้องฟ้า เป็นเด็กที่ช่วยเหลือทางบ้านดีมาก ซึ่งในเด็กหลายคนไม่ค่อยมี เด็กเด็กสองคนนี้ขยันและตั้งใจเรียน โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญของเด็กๆ อย่างเช่นวันเด็ก เด็กทั้ง 2 คน เลือกที่จะช่วยทางบ้านเก็บของเก่า เนื่องจากเป็นวันที่มีโอกาสหารายได้ได้มากกว่าปกติ

ดัง นั้นโอกาสที่จะได้ร่วมงานวันเด็กหรือได้ของขวัญเป็นไปได้น้อยมาก ทางโรงเรียนบ้านสุชนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็ก 90 คน จึงได้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ก่อนวันเด็กแห่งชาติหนึ่งวัน เพื่อให้เด็กในโรงเรียนจำนวนมาก ที่ด้อยโอกาสที่จะไปเล่นสนุกตามสถานที่ต่างๆ ได้เนื่องจากไกลบ้าน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสความสนุกของกิจกรรมวันเด็กแม้จะไม่ตรงกับวัน เด็กแห่งชาติก็ตาม

เช่น เดียวกับ น้องเฟิร์นและน้องฟ้า 2 พี่น้อง ที่จะได้ร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งก็อยากได้ของขวัญเป็นอุปกรณ์การเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ถือเป็นเด็กเก่งที่น่าชื่นชม เป็นแบบที่ควรน่าเป็นแบบอย่าง ความกตัญญู ขยันและอดออม เพื่ออนาคตของครอบครัวและตนเอง